Handboogschieten

Handboogschieten is een sport die vraagt om concentratie, lichaamsbeheersing en conditie.
In verband met de veiligheid mag deze sport alleen beoefend worden op de daarvoor bestemde banen, of bij een vereniging in een sportzaal.

Evenement

Vereniging

Locaties

  • Schietsportcentrum Odysseus in Den Burg
  • Sportzaal 't Skiltje in Oudeschild

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen