Gehandicaptenparkeerkaart

taking care

Heeft u aantoonbare loopbeperkingen van langdurige aard of bent u rolstoelgebonden? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de balie in het gemeentehuis.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen