Ergotherapie

De ergotherapeut helpt mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Met de hulp van de ergotherapeut blijft u zoveel mogelijk zelfstandig doen.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt de situatie samen met u. Wat kunt u nog zelf? Wat lukt niet meer? En wat zou u graag willen kunnen? Op basis van deze doelen maakt de ergotherapeut een plan, waarin de beperkingen zoveel mogelijk worden weggenomen.

De ergotherapeut kan u bijvoorbeeld nieuwe manieren leren om bepaalde handelingen te doen. Ook adviseert de ergotherapeut over aanpassingen en hulpmiddelen. Verder kan hij of zij u laten zien hoe u hulpmiddelen goed gebruikt: bijvoorbeeld door rijles te geven voor de scootmobiel.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Bekijk wel van tevoren of uw zorgverzekering de kosten ook vergoedt als u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut gaat.

Vergoeding

Ergotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering, maar u kunt uzelf eventueel wel aanvullend verzekeren. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Aanbod op Texel

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties