Echtscheiding - als er kinderen zijn

Het is belangrijk om met kinderen over de echtscheiding te praten op een manier die voor hen begrijpelijk is. Vertel duidelijk wat u besloten heeft en wat er gaat gebeuren.
Het is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin omschrijft u de verdeling van zorg- en opvoedtaken, de omgang met het kind, hoe u elkaar informeert en met elkaar overlegt over de opvoeding en ontwikkeling, de kosten van de verzorging en opvoeding, etc.

Digitale informatie

Ondersteuning op Texel

Een greep uit het aanbod:

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties