Echtscheiding

Beslissen om uit elkaar te gaan is lastig. Geen enkele relatie is helemaal goed of helemaal slecht. Een scheiding heeft grote gevolgen voor het hele gezin. Als u en uw partner niet hetzelfde denken over scheiden, kan er veel strijd zijn. Hoe voorkomt u dat uw echtscheiding verandert in een vechtscheiding?

Wat kunt u zelf doen?

Op internet is veel informatie te vinden over echtscheiding.

Ondersteuning op Texel

Een greep uit het aanbod:

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties