Dorpshuis, kerk en scholen

Dorpshuizen, buurthuizen

In de in de dorpshuizen, buurthuizen vinden activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning plaats. Dorpshuizen hebben een sociaal-culturele functie. Het zijn openbare ontmoetingsplaatsen voor de dorpsbewoners. Ze bieden onderdak aan het verenigingsleven. Ook dragen ze bij aan de sociale cohesie in dorpen. Kenmerk van dorpshuizen is dat ze multifunctioneel zijn, waardoor een breed scala aan functies en activiteiten mogelijk is.

Kerken en religieuze & levensbeschouwelijke organisaties 
Deze organisaties en kerken dragen bij aan de cultuur en ontspanning op Texel.

Scholen
Op scholen maken kinderen kennis met kunst en cultuur en worden zij enthousiast gemaakt door vele projecten.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties