Direct hulp nodig?

Crisissituatie jeugd

Spoedeisende zorg jeugd

Sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling

 • Neem contact op met Veilig Thuis: bel 0800-2000 of kijk op www.veiligthuis.nl.
 • Bij direct gevaar bel dan altijd 112.

Vermissing

 • Neem contact op met de politie: bel 0900-8844.

Psychische klachten of psychische nood

 • Neem contact op met uw huisarts.
 • Voor advies over een naaste: bel het Meldpunt Vangnet en Advies van GGD Hollands Noorden: 088-0100521.
 • Bij direct gevaar bel dan altijd 112.

Zelfmoord

 • Geen levensgevaar, maar wel hulp nodig? Bel dan 0800-0113 of kijk op www.113.nl.
 • Bij direct gevaar bel dan altijd 112.

Overige crisissituaties

 • Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de klantmanagers van het Sociaal Team Texel op 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).
 • Buiten kantoortijden? Bel de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord: 088-777 8887.

Crisissituatie volwassenen

Sprake van huiselijk geweld

 • Neem contact op met Veilig Thuis: bel 0800-2000 of kijk op www.veiligthuis.nl.
 • Bij direct gevaar bel dan altijd 112.

Spoedeisende zorg volwassenen

Levensbedreigende situatie

 • Bel 112

Vermissing

 • Neem contact op met de politie: bel 0900-8844.

Bij twijfel of indien u uw zorgen wilt melden over iemand uit uw omgeving, dan kunt u altijd overleggen met een medewerker van het Sociaal Team Texel.

Psychische klachten, verward gedrag  of psychische nood

 • Neem contact op met uw huisarts.
 • Voor advies over een naaste: bel het Meldpunt Vangnet en Advies van GGD Hollands Noorden: 088-0100521.
 • Bij direct gevaar bel dan altijd 112.

Zelfmoord

 • Geen levensgevaar, maar wel hulp nodig? Bel dan 0800-0113 of kijk op www.113.nl.
 • Bij direct gevaar bel dan altijd 112.

Storingsdienst hulpmiddelencentrum

 • Is er sprake van een storing in uw hulpmiddel verkregen via de WMO op Texel? Dan kunt u contact opnemen met Vermeulen Bikes. Deze heeft een 24/7-storingsdienst.
 • Storingsnoodnummers: 06-28090722 en 06-23835565

Overige crisissituaties

 • Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de klantmanagers van het Sociaal Team Texel op 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).

 

Bij twijfel kunt u altijd overleggen met de klantmanagers van het Sociaal Team Texel. Bel daarvoor 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer). Is er sprake van een van bovenstaande crisissituaties en heeft u een contactpersoon binnen het Sociaal Team? Stelt u deze dan ook op de hoogte.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties