Denksport

Denksport is meer dan ontspanning. Het helpt ook om de hersenen gezond te houden. Denksport kan alleen, maar ook in gezelschap. Op Texel worden verschillende denksporten in verenigingsverband te beoefenen. Zo is er bridge, klaverjassen, dammen en schaken.
Er zijn ook denksporten die u alleen kunt doen.

Vereniging

Denksport

Een greep uit het digitale aanbod:

 

 

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen