Darten

In verschillende cafés op Texel hangen dartborden waarop gespeeld kan worden. Liever meedoen in clubverband? Dat kan.

Evenementen

Vereniging

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen