Cultuur

Texel heeft een eigen cultuur identiteit. Het natuurlijke decor, de Texelse mentaiteit en de gemoedelijkheid hebben een attractieve waarde die van belang is voor de ontwikkeling van kunst en cultuur op het eiland.

Kernwaarden
Rust en ruimte, rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen, grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen, de Texelse identiteit, het specifieke eilandkarakter,nachtelijke duisternis en maritieme monumenten. 

  • Texel in cijfers. Er zijn verschillende datasets en dashboards gecombineerd met gegevens over Texel. 
  • Typisch Texels -  gebruiken en dialect
  • Texel heeft een lange cultuurhistorie. Het merendeel van de monumenten is verbonden met land en de zee, met boeren en vissers. Er zijn stolpboerderijen, schapen boeten, vissers huisjes, zeebakens en de vuurtoren. We kennen op Texel ruim 200 (archeologische) rijksmonumenten en ruim 100 gemeentelijke monumenten, 2 beschermende dorps gezichten en een Nederlands maritiem archeologisch monument van scheepswrakken op de Reede van Texel in de Waddenzee.
  • Dorpshuizen, kerk en scholen dragen bij aan de kunst en cultuur op Texel. 

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties